Boshqaruv va kuzatuv kengashi azolari to'grisida ma'lumot

Boshqaruv / Aksiyadorlar e'tiboriga 26-12-2016, 09:32 482   

1. МАЪЛУМОТНОМА

Қамбаров Равшанбек Маматқодирович

1999 йил 7 январдан:
“Андижон Дори-Дармон” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси

Тугилган йили: Тугилган жойи:
25.01.1958 Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Миллати: Партиявийлиги:
ўзбек йуқ

Маълумоти: Тамомлаган:
олий 1982 йил, Тошкент фармацевтика институт (кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: Провизор

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йўқ йўқ

Кайси чет тилларини билади:
рус-тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йўқ

Халқ депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки
бошқа сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)
йўқ
МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1976-1977 йй. - Тошкент фармацевтика институти лабаранти.

1977-1982 йй. - Тошкент фармацевтика институти талабаси.

1982-1984 йй. - Олтинкўл туман 14-сон дорихонада провизор-технологи.

1984-1985 йй. - Олтинкўл туман 88-сон дорихона мудири.

1985-1986 йй. - Андижон дорихоналар бошқармаси назоратчи-провизори

1986-1994 йй. - Андижон дорихоналар бошқармаси доришунослик ташкилий бўлими бошлиғи

1994-1999 йй. - “Андижон Дори-Дармон” очиқ акциядорлик жамияти бошқаруви раиси ўринбосари

1999 й - х.в. - “Андижон Дори-Дармон” акциядорлик жамияти бошқарув раиси

Маълумотнома паспорт, диплом ва мехнат дафтарчасига асосан ёзилган.

2. МАЪЛУМОТНОМА

Ахмаджонов Абдулахад Назирович


2000 йил 6 мартдан:
“Андижон Дори-Дармон” акциядорлик жамияти
бошқаруви раисининг ўринбосари.

Тугилган йили: Тугилган жойи:
10.02.1962 Андижон вилояти, Андижон тумани

Миллати: Партиявийлиги:
ўзбек йуқ

Маълумоти: Тамомлаган:
олий 1985 йил, Тошкент фармацевтика институт (кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: Провизор

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йўқ йўқ

Кайси чет тилларини билади:
рус-тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йўқ

Халқ депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки
бошқа сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)
йўқ
МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1985 - йилда.- Андижон шахридаги 2-сон дорихона мудири
1985-1987 йй. - Харбий хизматда
1987-1988 йй. - Дори-Дармонлар омбори провизор-технолог
1988-1990 йй. - Дори-Дармонлар омбори бўлим бошлиғи
1990-1993 йй. - Андижон 2-сон дорихонасида провизор-технологи
1993-1994 йй. - Андижон шахар 17- сон дорихона мудир муовини
1994-1996 йй. - “Андижон Дори-Дармон” очиқ акциядорлик жамияти Савдо ва таъминот бўлим бошлиғи

1994-2000 йй - “Андижон Дори-Дармон” очиқ акциядорлик жамияти бошқаруви раисини ўринбосари.

2000 й - х.в. - “Андижон Дори-Дармон” акциядорлик жамияти бошқаруви раисини ўринбосари.

Маълумотнома паспорт, диплом ва мехнат дафтарчасига асосан ёзилган.

3. М А Ъ Л У М О Т Н О М А.

Ашуров Муроджон Шермухамедович


2015 йилдан буён:
«Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамияти
Кузатув кенгаши аъзоси

Тугилган йили Тугилган жойи:
15.03.1968 йил Андижон шахар,


Миллати: Партиявийлиги
ўзбек йук

Маълумоти Тамомланган:
Урта махсус 1986 йили, Шахрихон тумани Андижон кишлок
хужалигини механизимлаштириш техникуми
(кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: Техник мехнаик

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йук йук

Кайси чет тилларни билади:
рус тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йук

Халк депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошка сайланадигон органларнинг аъзосими: (тулик курсатилиши лозим)
йук

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1988-1989 й й Олтинкул тумани 1-ПМКА ишчи

1989-1992 й й Олтинкул тумани МТС булимида омборчи

1992-2010 йй «АГА» МЧЖ омбор мутахасиси

2010-2015 йй « Инвест Метан Авто Газ » МЧЖ бошлиги

2015- х.в «Давр Метан » МЧЖ бошлиги

4. М А Ъ Л У М О Т Н О М А.

Рўзиматов Бахтиёр Саттарович


2011 йилдан буён:
«Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамияти
Кузатув кенгаши раиси

Тугилган йили Тугилган жойи:
09.11.1968 йил Андижон шахар,


Миллати: Партиявийлиги
ўзбек йук

Маълумоти Тамомланган:
Олий маълумотли 1992 йили, Андижон давлат университети
математика физика факултети хамда 2000 йилда
Андижон мухандислик иктисодиёт иниститути
(кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: иктисодчи

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йук йук

Кайси чет тилларни билади:
рус тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йук

Халк депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошка сайланадигон органларнинг аъзосими: (тулик курсатилиши лозим)
йук

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1992-1994 й й Андижон шахридаги 42-сонли мактаб ўкитувчиси

1994- 2001 й й «Турон юлдузи» кўшма корхонаси директори ўнринбосари

2001- 2015 йй «Сарбор инвест» бошқарув компаниясининг ички назоратчи

2011- х.в «Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши раиси

5. МАЪЛУМОТНОМА

Йулдошев Дилшод Кулбоевич
2007 йил 7 июндан:
“Ўзбекистон Дори-Таъминоти” МЧЖ бош бухгалтери
Туғилган йили: Туғилган жойи:
1966 йил 4 август Тошкент вилояти, Бўка тумани
Миллати: Партиявийлиги:
ўзбек йўқ
Маълумоти: Тамомлаган:
Олий 2014 й. Тошкент Молия институти
Маълумоти бўйича мутахассислиги: Бухгалтерия хисоби ва аудит
Илмий даражаси: Илмий унвони:
йўқ йўқ
Қайси чет тилларини билади: Ҳарбий (махсус) унвони:
Рус тили йўқ
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўқ
Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа
сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):
йўқ
МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ
1983-1983 йй. Муротали ДРСУ ишчиси 1983-1984 йй. -Бўка туман 87-СПТУ талабаси 1984-1988 йй. -Тошкент учет кредит техникуми талабаси
1988-1990 йй. - 12 автобаза бухгалтери
1990-1994 йй. - Тошкент вилояти РПО “Фармация” 28-дорихона бош бухгалтери 1994-1999 йй. - "Бахром" хусусий дорихона бош бухгалтери 1999-2000 йй. -Тошкент шахар "Дори-Дармон"ДОАБ бош бухгалтери 2000-2007 йй. -"Дори-Дармон" АК бош бухгалтер муовини 2007- х/в. -"Ўзбекистон Дори-Таъминоти"МЧЖ бош бухгалтери


6. М А Ъ Л У М О Т Н О М А

АБДУГАНИ АБДУНАБИЕВИЧ КАМИЛОВ

У 2015 йил 5 январдан буён:
«Дори-дармон» Давлат акциядорлик компанияси тижорат бўйича директор лавозимида ишлайди

Тугилган йили:
27.05.1981 Тугилган жойи:
Тошкент шаҳри
Миллати:
ўзбек Партиялиги:
партиясиз
Маълумоти:
олий Тамомлаган:
2003 йил Тошкент фармацевтика институти (кундузги)
Маълумоти бўйича мутахассислиги: фармацевт
Илмий даражаси:
йўк Илмий унвони:
йўк
Кайси чет ва МДХ халклари тилларини билади (тулик курсатилиши лозим):
рус
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўк
Халқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошка сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):
йўк

М е ҳ н а т ф а о л и я т и :

1998 – 1999 йй – Тошкент фармацевтика институти чет тиллар кафедрасида
лаборант
1999 – 2003 йй – Тошкент фармацевтика институти талабаси
2003 – 2004 йй – «Чигатай фармацевтика» МЧЖ дорихона мудири
2004 – 2006 йй – «Дори-дармон» АКси савдо бўлимининг менеджери
2006 – 2014 йй - “Дори-дармон” Акциялорлик компанияси савдо бўлими
Бошлиғи
2014 – 2015 йй – “Дори-дармон” Акциядорлик компанияси бошқарув раиси
ўринбосари
05.01.15й - хозиргача – «Дори-дармон» Акциядорлик компанияси тижорат
бўйича директори

7. М А Ъ Л У М О Т Н О М А.

Абдурахмонов Амурхамза

2010 йилдан буён:
«Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамияти
Кузатув кенгаши аъзоси

Тугилган йили Тугилган жойи:
08.04.1961 йил Андижон тумани ,


Миллати: Партиявийлиги
ўзбек йук

Маълумоти Тамомланган:
Урта махсус 1980 йил, Г.Зияев номли Андижон тиббиёт
билим юрти
(кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: доришунос

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йук йук

Кайси чет тилларни билади:
рус тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йук

Халк депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошка сайланадигон органларнинг аъзосими: (тулик курсатилиши лозим)
йук

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1980-1983 й й Андижон вилоят дорихоналар бош бошкарамаси кошидаги дорихоналар
омбори доришуноси

1983-2010 й й Андижон вилоят дорихоналар бош бошкарамаси кошидаги 95-дорихона
доришуноси

2010- х.в «Дори-Дармон» акциядорлик компаниясининг 26-сонли дорихона савдо
шохобчаси доришуноси

8. М А Ъ Л У М О Т Н О М А.

Шарипов Шермухамад Мирзамавлудович

2008 йил 16 декабрдан :
«Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамиятининг
бош хисобчи

Тугилган йили Тугилган жойи:
23.03.1980 Андижон вилояти,
Баликчи тумани

Миллати: Партиявийлиги
ўзбек йўк

Маълумоти Тамомланган:
олий 2001 йили, Андижон мухандислик-иктисодиёт
иниститутини (кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: маркетинг

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йук йук

Кайси чет тилларни билади:
рус тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йук

Халк депутатлари, республика, вилоят, шаха рва туман Кенгаши депутатими ёки бошка сайланадигон органларнинг аъзосими: (тулик курсатилиши лозим)
йук

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

2002-2003 йй - «Андижон Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти режалаштириш
бўлими бошлиги ўринбосари

2003-2004 йй - «Андижон Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти дорихоналар
омбори бош хисобчиси

2004-2008 йй - «Андижон Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти бош хисобчиси
ўринбосари

2008 й. - х.в - «Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамияти бош хисобчиси

9. МАЪЛУМОТНОМА

Парпиев Латиф Абилович

2011 йил 2 майдан:
“Андижон Дори-Дармон” акциядорлик жамиятининг
доришунослик ташкилий бўлим бошлиги

Тугилган йили: Тугилган жойи:
08.11.1971 Андижон вилояти, Жалолқудуқ тумани

Миллати: Партиявийлиги:
ўзбек йуқ

Маълумоти: Тамомлаган:
олий 1993 йил Тошкент фармацевтика институтини (кундузги)

Маълумоти буйича мутахассислиги: Провизор

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йўқ йўқ

Кайси чет тилларини билади:
рус-тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йўқ

Халқ депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки
бошқа сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)
йўқ
МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1994-2003 йй - Андижон Дори-Дармон очиқ акциядорлик жамиятининг Кимёвий назорат
бўлими провизор-кимёгар.

2003-2008 йй - Андижон дори-дармон очиқ акциядорлик жамиятиниг Кимёвий тахлил
лабаратория мудири

2008- 2011йй - Андижон Дори-Дармон очиқ акциядорлик жамиятининг доришунослик ташкилий бўлим
назоратчи-провизори

2011 й - ҳ.в - Андижон Дори-Дармон акциядорлик жамиятининг доришунослик ташкилий бўлими
мудири

10.МАЪЛУМОТНОМА

Муйдинова Эътиборхон Муллабоевна

1996 йил 1 апрелдан:
«Андижон Дори-Дармон» акциядорлик жамиятининг
режалаштириш булим бошлиги

Тугилган йили Тугилган жойи:
02.07.1959 Андижон шахар,

Миллати: Партиявийлиги
ўзбек йўк

Маълумоти Тамомланган:
олий 1982 йили, Тошкент халк хужалиги институти
(кечки)

Маълумоти буйича мутахассислиги: иктисодчи

Илмий даражаси: Илмий унвони:
йук йук

Кайси чет тилларни билади:
рус тили

Давлат мукофотлари билан такдирланганми (канака):
йук

Халк депутатлари, республика, вилоят, шаха рва туман Кенгаши депутатими ёки бошка сайланадигон органларнинг аъзосими: (тулик курсатилиши лозим)
йук

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

1976-1977 йй - Андижон вилоят дорихоналар бошкармаси хисобчи
1976-1984 йй - Андижон вилоят дорихоналар бошкармаси катта хисобчи
1984-1990 йй - Андижон вилоят дорихоналар бошкармаси даволаш муасасаларида ички
дорихоналарига группа бошлиги
1990-1996 йй - Андижон вилоят дорихоналар бошкармасининг режалаштириш булим
бошлиги
1996 й - х.в «Андижон Дори-Дармон» очик акциядорлик жамияти режалаштириш булим
бошлигискачать dle 10.3Скачать игры для Android

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.